Historia programu

Pozyteczni.pl (23/86)   Więcej informacji
(2012). Działalnosc organizacji pozytku publicznego, formy aktywnosci obywatelskiej. Autorzy przyblizaja sylwetki ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniu problemów, które wydawały sie nie do pokonania.
TVP Infonie. 20.7.19.24
Pozyteczni.pl (83)
Magazyn reporterski o działalnosci organizacji pozytku publicznego i formach aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniutrudnych problemów.
TVP Infoso. 5.7.5.02
Pozyteczni.pl (83)
Magazyn reporterski o działalnosci organizacji pozytku publicznego i formach aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniutrudnych problemów.
TVP Infonie. 29.6.19.27
Pozyteczni.pl (81)
Magazyn reporterski o działalnosci organizacji pozytku publicznego i formach aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniutrudnych problemów.
TVP Infonie. 15.6.19.22
Pozyteczni.pl (83)
Magazyn reporterski o działalnosci organizacji pozytku publicznego i formach aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniutrudnych problemów.
TVP Infonie. 1.6.19.22

STARSZY


365dni.pl