Historia programu

Pozyteczni.pl (87/90)
Magazyn reporterski o działalnosci organizacji pozytku publicznego i formach aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniutrudnych problemów.
TVP Infonie. 28.9.19.22
Pozyteczni.pl (87/90)
Magazyn reporterski o działalnosci organizacji pozytku publicznego i formach aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniutrudnych problemów.
TVP Infonie. 21.9.19.24
Pozyteczni.pl (55)
(2013). Magazyn reporterski o działalnosci organizacji pozytku publicznego i formach aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniu trudnych problemów.
TVP Infonie. 14.9.19.25
Pozyteczni.pl (45)
(2012). Magazyn reporterski o działalnosci organizacji pozytku publicznego i formach aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc sobie i innym w rozwiazywaniu problemów.
TVP Infonie. 7.9.19.26
Pozyteczni.pl
Magazyn reporterski o działalnosci organizacji pozytku publicznego i formach aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniutrudnych problemów.
TVP Infonie. 24.8.19.21
Pozyteczni.pl (53)
(2013). Magazyn reporterski, przedstawiajacy działalnosc organizacji pozytku publicznego i formy aktywnosci obywatelskiej. Pokazujemy energie i kreatywnosc ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc i pomóc sobie i innym w rozwiazywaniu problemów.
TVP Infonie. 17.8.19.21
Pozyteczni.pl (23/86)   Więcej informacji
(2012). Działalnosc organizacji pozytku publicznego, formy aktywnosci obywatelskiej. Autorzy przyblizaja sylwetki ludzi, którzy sami postanowili zmienic rzeczywistosc wokół siebie i pomóc w rozwiazywaniu problemów, które wydawały sie nie do pokonania.
TVP Infonie. 3.8.19.22

STARSZY


365dni.pl